04.png
08.png
07.png

Privacyverklaring

Uw privacyrechten

Leefschool De Vuurboom verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend onder GDPR).

Leefschool De Vuurboom is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Leefschool De Vuurboom respecteert de privacy van alle gebruikers van deze webapplicatie en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Verzamelen en bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die Leefschool De Vuurboom verzamelt en die vervolgens bewaard worden, worden uitsluitend gebruikt om u in contact te brengen met de verschillende scholen van Leefschool De Vuurboom.

Deze persoonsgegevens kunnen uitsluitend ingevoerd, gewijzigd of geraadpleegd worden door geïndentificeerde gebruikers die ingelogd zijn met een geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.

Leefschool De Vuurboom verwerkt en verzamelt binnen deze webapplicatie alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de school Leefschool De Vuurboom voldoende informatie te geven over een mogelijke kandidaat. Hierbij worden geen gevoelige, medische of gerechterlijke persoongegevens verwerkt of verzameld.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Leefschool De Vuurboom of die van een derde partij die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen deze persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijks beschikken.

 

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

U kan ten alle tijde zelf uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen, aanpassen of verbeteren. Daartoe dient u in te loggen in de webapplicatie. Vooraleer u de eerste keer kunt inloggen, dient u zich te registreren en de nodige informatie in te vullen.

Indien u wenst om uw persoonsgegevens te verwijderen, dient u contact op te nemen met Leefschool De Vuurboom via de hieronder vermelde contactgegevens.

Indien u persoonsgegevens mogelijk door iemand anders werden geregistreerd, dient u contact op te nemen met Leefschool De Vuurboom om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. 

Derden

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de verschillende scholen van Scholengroep Xpert. Ook deze scholen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te repecteren.

Cookies

De webapplicatie van Leefschool De Vuurboom maakt enkel gebruik van tijdelijke cookies voor het indentificeren van de sessie tussen de gebruiker en de servers. Zodra deze sessie beëindigd is, worden mogelijke cookies verwijderd. Dit kan door de browser te sluiten of door te klikken op uitloggen.

Veiligheid

Leefschool De Vuurboom verbindt er zich toe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verminking, vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, inzage door onbevoegde personen of openbaarmaking. Daarnaast is het personeel van Leefschool De Vuurboom bij de verwerking van de persoonsgegevens gebonden aan de voorschriften van de AVG.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de webapplicatie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de webapplicatie kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen en/of klachten hebt over ons privacybeleid, kunt u ons contacteren via de gekende kanalen.  

Maart 2021

08.png
04.png
07.png
01.png
02.png