top of page
04.png
08.png
AWTF1501[1].JPG
07.png
01.png

Onze missie

Wij kijken én handelen vanuit een integratieve bril.
Concreet betekent dit dat we inzetten op alle ontwikkelingsdomeinen: cognitief, emotioneel,
sociaal, motorisch, zintuiglijk en zingeving.
Net zoals elke school bestaat onze primaire opdracht eruit om de ontwikkelingsdoelen en
eindtermen te behalen.
Dagelijks zetten wij in op een betekenisvol leer- en leeftraject waarbij we oog hebben voor
de noden en behoeften van ieder kind. En dit steeds in een sfeer van verbinding.
Om dit te bereiken is het essentieel dat kinderen hiervoor tijd en ruimte krijgen. Zo bieden
wij een kindrijpe context aan.
Gras groeit immers niet door eraan te trekken…

02.png
05.png
Onze missie
Onze visie
09.png
03.png
01.png
07.png
05.png
06.png
04.png
08.png
01.png

Onze visie

Onze droom voor onze leerlingen is dat ze mogen worden wie ze willen zijn, en wie ze kunnen zijn met al hun potentieel.
Jonge kinderen zijn in hun eenvoud vatbaar voor kansen en uitdagingen. Ze zijn net als sponzen en leren van hun omgeving. Daarom is het cruciaal dat we een positief leef- en leerklimaat creëren. Wanneer ze zich gezien, gehoord en erkend voelen kunnen ze op een meer natuurlijke wijze verbinding maken met hun innerlijke drive. Op deze manier zijn ze in de mogelijkheid om op hun eigenwijze manier authentieke keuzes te maken, stappen te zetten in hun eigen leer- en groeiproces én verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen acties.
Wij werken vanuit 5 pijlers die ons leefschoolconcept bepalen. Dit is volgens Carl Medaer die de grondlegger hiervan is.
                        Geborgenheid en veiligheid

                        Zelfbewustzijn en sociaal leren
                        Kritisch kiezen
                        Het zelf doen – leren door ervaren
                        Ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving

07.png

Hoe doen we dit?

08.png

Geborgenheid en veiligheid

In onze leefschool staat de huiselijke inrichting centraal.

Dit zorgt voor warmte en gezelligheid en nodigt uit tot samen leren, ondernemen en samenwerken.

Kinderen leren hier niet enkel met elkaar, ook van elkaar.

Kinderen voelen zich geborgen en veilig in onze school.

In de zithoek komen we 's morgen samen voor onze kringgesprekken en het overlopen van de dag. Deze staat centraal in onze leefruimte.

EWEX6825[1].JPG
IMG_3838.JPG

Zelfbewustzijn en sociaal leren

In onze leefschool is verbinding heel belangrijk. het wij-gevoel, samenhorigheid scheppen.

We zitten dan ook niet in gewone klassen op leeftijd, maar in leefgroepen, klasdoorbrekend.

In de leefgroep starten we elke ochtend met een kring, waarin iedereen zijn talenten kan tonen.

Tevens maken we ruimte voor sociale en emotionele vaardigheden.

We leren niet alleen met elkaar , maar ook van elkaar.

Coöperatief leren dragen we hoog in het vaandel.

Naast het leren, valt er ook regelmatig iets te vieren, dat doen we met alle leefgroepen samen.

De Leefschool is een school waar het wij-gevoel ook buiten de schoolmuren zichtbaar is: we werken samen met ouders, kinderen , het team. We zijn een grote Vuurboomfamilie.

Kritisch kiezen

De leerlingen van onze Leefschool tonen initiatief in hun eigen leer -en groeiproces.

De kinderen kunnen hun individueel hoeken-, taal- en rekenwerk plannen. De WO-projecten waar we rond werken worden door de leerlingen zelf gekozen. Dit in onderling overleg en rekening houdend met bepaalde criteria . Zelf gekozen activiteiten werken motiverend en zorgen voor meer leerwinst. 


Bij de kleuters zijn er zeer veel keuzehoeken, bij de oudste kleuters zijn er ook taakjes, die ze kunnen afwerken op het moment dat ze zelf kiezen. In de lagere school wordt de leerstof individueel gepland per kind. Kinderen die hier aan toe zijn beslissen zelf welke leerstof ze op welk moment maken. Ze leren zelfstandig plannen.

ENLU3930[1].JPG
Hoe doen we dit?
Zelfbeeld en persoonlijkheidsontwikkeling
Geborgenheid en veiligheid
Zelfbewust en sociaal leven
Kritisch kiezen
Ontwerp zonder titel (4).png
Ontwerp zonder titel (5).png
Ontwerp zonder titel (6).png
mens- en maatschappijbeeld
20201015_140215.jpg

Het zelf doen – leren door ervaren

In onze leefschool krijgt ieder kind de kans om zijn talenten te ontdekken op zijn eigen tempo, eigen wijze met ondersteuning van zijn eigen leefgroep begeleider. Samen schrijven ze aan een individuele handleiding/traject. De leefgroep begeleider is als het ware de gids in het bos der ontdekkingen. Een reis boordevol kansen om te experimenteren, te vallen en op te staan en groeikansen te nemen. Tijdens de activiteiten wordt er gedifferentieerd op alle vlakken: niet enkel op kennis, ook op tempo, samenwerken of individueel. Daarom bieden we ook verschillende soorten activiteiten, werkvormen en methodieken aan waarin alle kinderen tot groei kunnen komen: hoekenwerk, contractwerk, onderzoekjes, projectjes,…
Door gericht te observeren en 1/1-gesprekken te houden met de kinderen kunnen ze hun talenten ten volle ontdekken en ontwikkelen. Hun succeservaringen kunnen we verankeren
en samen kijken wat de eerst volgende stap kan zijn. Daarnaast kennen ook de leefgroep begeleiders hun talenten, uitdagingen en valkuilen en versterken ze elkaar als team. We gaan uit van “leading by example”.

Ontwerp zonder titel (7).png

Ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving

In het onderwijs wordt de focus vnl. op de “schoolse” activiteiten en vaardigheden gelegd, maar kinderen vaardig maken in de wereld die daarbuiten op hen te wachten staat vraagt meer dan dat.

We kijken ook naar creatieve, emotionele, sociale, … vaardigheden, waarin executieve functies een belangrijke rol spelen. Feedback geven die niet enkel prestatiegericht is, maar ook product- en procesgericht. Dit doen we door permanente evaluatie, we gebruiken geen traditioneel puntenrapport. Wel geloven we in onze Vuurboompaden, waar we elke stap evalueren met woorden en beelden. Zelfevaluatie hoort daar ook bij, gerichte groeifeedback.

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Hoe pak ik dat aan?

De leefgroep begeleider is een coach voor de kinderen. Samen stippelen we hun ontdekkingsreis uit.

20200917_140520.jpg
Ontwerp zonder titel (8).png
06.png
05.png
04.png
FKTF3868[1].JPG

Zelfbeeld en persoonlijkheidsontwikkeling

De samenleving wordt uitgedaagd om te investeren in een holistisch (integraal) en betekenisvol concept. Het onderwijs kan hierin haar steentje bijdragen.
Wij volgen we het natuurlijke verloop van leren op een breinvriendelijke wijze.
Leren draait om verbinden, verbinding maken tussen het onbekende en datgeen wat ze al weten, voelen en kunnen. Om groei op lange termijn tot stand te brengen, moet het nieuwe geplant worden in reeds bewerkte grond én gevoed met voedzame ingrediënten.

Leefgroepbegeleiders maken het verschil!

De leefgroepbegeleider bevindt zich in een uitzonderlijke positie met als opdracht om tegemoet te komen aan de noden, ontwikkelings- en leerbehoeften van onze kinderen. De keuzes die leefgroep begeleiders maken welk pad te bewandelen is een samenspel van hun expertise, vaardigheden en attitudes.

02.png
IMG_3836.JPG

Mens en maatschappijbeeld

Van nature uit nemen kinderen initiatieven én leiderschap op. We zien dat bij onze kleuters…


Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid gaan ze op pad.

We stimuleren dit vanuit een vooropgesteld kader om ruimte te geven aan eigen ontdekkingen.


Van hieruit komen ze met vragen en ontstaan er vervolgens mini-projectjes. Het zelf op zoek gaan, experimenteren en ervaringen opdoen, maakt dat ze van jongs af aan mogelijkheden krijgen om de regie te nemen in hetgeen hun boeit. Op deze manier komt niet de gehele input én prikkeling vanuit de leefgroepbegeleider.


Dit spelenderwijs, ervaringsgericht en lerende proces vertrekt vanuit een globale structuur/leidraad, startend én afsluitend met de kring, keuze uit hoekenwerk voor een welbepaalde korte tijd om onder meer te leren omgaan met uitgestelde
behoeften/aandacht, aanbieden van coöperatieve activiteiten, samen spelen/feestvieren met kinderen van andere leefgroepen,…


We zijn groeiende om deze natuurlijke en logische opbouw te integreren in elke leefgroep van onze leefschool. Dit met als uitgangspunt een uniform kader te bieden met terugkerende ankers. Dit geeft voorspelbaarheid en maakt de overgangen naar volgende leefgroepen vlotter en minder ingrijpend!
Verder is ‘leiderschap’ ondenkbaar in deze maatschappij: Kinderen leren vanuit intrinsieke 
motivatie, leren samenwerken en initiatief nemen, leren ondernemen, keuzes maken, creatieve oplossingen bedenken, autonoom/kritisch denken,…


Dagdagelijks worden we geconfronteerd met keuzes:

Wat ga ik vandaag eerst doen in de veelheid der dingen? Waar zie ik tegenaan, wat doe ik het liefste?
Hoe maak ik dit behapbaar voor mezelf?

Heb ik hierin hulp nodig?


In onze leefschool hanteren we een mens- en maatschappijbeeld dat tracht tegemoet te komen aan deze uitdaging(en) en onder begeleiding de leiding leren nemen over het eigen leer(f)traject en vaardiger maken in executieve functies: timemanagement, volgehouden aandacht, taakinitiatie, flexibiliteit, organisatie,
metacognitie,…

bottom of page